lady.gif (912 bytes)

welcome.to / LadyHelmsman

Klassregler

Sök på:Ladysidan Hela Webben

Hem ] Nyheter ] Data ] Lady-klubben ] Medlemssidor ] Tips ] Projekt ] Kappsegla ] Segeltorget ] Länkar ]

[Annonser] [Gamla Forum] [Nytt Forum] [Wiki]


 

Nya klassregler 2005
LYS-kommiten hade hösten 2003 efter alla år fått för sig att läsa våra klassregeler och då kommit fram till att det inte klart framgick att gennaker och spinnaker inte får medföras samtidigt vid kappsegling. De hade därför höde Ladyns LYS med två hundradelar i förslaget till LYS-tabell för 2004. När klassreglerna skrevs om 1996 gjordes det för att tillåta det då nya seglet med vissa begränsningar i förhållande till vad LYS tillät... Under vintern 2004-2005 har vi i helt skrivit om alla tre klassreglerna efter Seglarförbundets klassregelmall. Vi har inte att gjort några andra ändringar än att tillåta urtag i skegget för standard Ladyn och Lady II. För Lady II och Lady GT är att alla Lady's som har rigg eller segel som inte mäter in som standard Ladies men klarar Lady II måtten är Lady II. På samma sätt blir alla Ladies och Lady II som modifierats mer i roder och/eller skegg än Ladyreglerna tillåter Lady GT (förutsatt de inte modifierats utanför dess regler). Tanken är att så många båtar som möjligt skall kunna mäta in så att klassen inte faller sönder för att båtarna modifieras helt efter eget huvud.

Ladda ner:

  • Lady Helmsman, som Håkan en gång konstruerade båten
  • Lady II, Längre bom, framflyttat förstag, skrov och roder original.
  • Lady GT, Längre mast och bom, framflyttat förstag, skegg och roder fritt.

 

s75.jpg (11822 bytes)

s157.jpg (13468 bytes)

s202.jpg (13191 bytes)

ladymarke.gif (2758 bytes)   Lady Helmsman ladyllmarke.gif (3122 bytes)  Lady Helmsman II ladygtmarke.gif (2855 bytes)  Lady GT

Inredningsritning

inredning.jpg (2514 bytes)

Däcksritning

deck.jpg (1813 bytes)

Riggritning

rigg.jpg (2077 bytes)


Nyheter ] Data ] Lady-klubben ] Medlemssidor ] Tips ] Projekt ] Kappsegla ] Segeltorget ] Länkar ]


Skapad av Gunnar Frank - www /GF - senast uppdaterad den 27 augusti 2013